1941 – juuniküüditamine, raudteevarade väljaviimine ja hävitamine

22. juunil 1941 puhkes sõda NSV Liidu ja Saksamaa vahel, mis tõi Eesti raudteedele, jaamahoonetele, raudteesildadele ja teistele objektidele suuri purustusi ning teadmata hulk raudteelasi hukkus. Palju veeremit viidi Venemaale – mida ära ei jõutud viia, seda püüti hävitada kohapeal.

01
Jan
1941

Leave a Reply